504 088 676 kontakt@sokibp.pl

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej zamieszczane są na stronach witryny www.sokibp.pl.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) można uzyskać na pisemny wniosek.

Skip to content