504 088 676 kontakt@sokibp.pl

Zamówienia publiczne


Zapytanie cenowe z dnia 25.02.2019 r.

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP 884-00-32-710
zaprasza do złożenia ofert na: Organizacja ochrony imprezy masowej „Dni Jaworzyny Śląskiej 2019” oraz ochrona strefy cateringu.


Zapytanie cenowe z dnia 25.02.2019 r.

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP 884-00-32-710
zaprasza do złożenia ofert na: „Zabezpieczenie techniczne i logistyczne oraz organizacja programu artystycznego imprezy „Dni Jaworzyny Śląskiej 2019”.

Skip to content